Dahua bežični alarmni sustav omogućava potpunu integraciju sa vašim Dahua video nadzorom i Dahua video portafonskim sustavom.
Dvosmjerna bežična kriptirana AES128 komunikacija.Inovativno upravljanje putem mobilne aplikacije.

Dahua bežični alarmni sustavi

Dahua bežični alarmni sustavi

dahua bežini alarm komplet dahua hrvatska urbani ritam

Dahua Bežični alarm START KIT ART-ARC3000H-03-W2(868) LAN + WIFI

0 od 5
(0)

Dahua Bežični alarmni START KIT ART-ARC3000H-03-W2(868). Ugrađen IP komunikator LAN + WIFI. Kapacitet  do 150 bežičnih detektora ,6 sirena i 64 daljisnka upravljača .Jednostavno programiranje i uputreba putem mobilne aplikacije . Integracija sa sustavom video nadzora i portafona- sve u jednoj mobilnoj aplikaciji.Dovsmjerna komunikacija sa 128 bitnom enkripcijom.U kompletu Alarmni HUB, detektor pokreta,magnetni detektor i daljiski upravljač.

Dostupnost:

nije dostupno

Pročitaj više
BEŽIČNI ALARM DAHUA Daljinski upravljač ARA24-W2

Dahua bežični daljinski upravljač ARA24-W2

0 od 5
(0)

Dahua bežični daljinski upravljač ARA24-W2

Dostupnost:

nije dostupno

Pročitaj više
BEŽIČNI ALARM DAHUA unutarnja sirena ARA-12-W2

Dahua unutarnja bežična sirena ARA12-W2

0 od 5
(0)

Dahua unutarnja bežična sirena ARA12-W2

Dostupnost:

nije dostupno

Pročitaj više
dahua bežini alarm komplet dahua hrvatska urbani ritam

Dahua Bežični alarm START KIT ART-ARC3000H-03-GW2(868) LAN + WIFI + GSM

0 od 5
(0)

Dahua Bežični alarmni START KIT ART-ARC3000H-03-GW2(868). Ugrađen IP komunikator LAN + WIFI. Ugrađen GSM modul. Kapacitet  do 150 bežičnih detektora ,6 sirena i 64 daljisnka upravljača .Jednostavno programiranje i uputreba putem mobilne aplikacije . Integracija sa sustavom video nadzora i portafona- sve u jednoj mobilnoj aplikaciji.Dovsmjerna komunikacija sa 128 bitnom enkripcijom.U kompletu Alarmni HUB, detektor pokreta,magnetni detektor i daljiski upravljač.

Dostupnost:

nije dostupno

Pročitaj više
dahua tipkovnica za bežični alarm ARKT0T-W2

Dahua bežična tipkovnica alarma ARK30T-W2

0 od 5
(0)

Dahua bežična tipkovnica alarma ARK30T-W2. Arm/Disarm putem šifre ili RFID kartice Ugrađen Buzzer. Low baterry upozorenje. Dvosmjerna RF komunikacija.LED indikator statusa.Ugrađen mjerač temperature prostora.Ugrađen mjerač jačine sinala radi pronalađenje najbolje pozicije za smještaj.

Dostupnost:

nije dostupno

Pročitaj više
dahua alarmni sustav senzor proširenja ARM 310

Dahua Wireless input expander ARM310-W2

0 od 5
(0)

Dahua Wireless input expander ARM310-W2. Omogućava spajanje žičnih detektora te pretvaranje u bežičnu zonu, Ugrađen mjerač temperatue okoline.6  modova rada : intrusion, medical, fire, emergency, gas, and tamper. Detekcija noskog napona baterije. Dvosmjerna128 BIT kriptirana komunikacija sa centralom.

Dostupnost:

nije dostupno

Pročitaj više
BEŽIČNI ALARM DAHUA MAGNET ard323-W2

Dahua bežični magnetni detektor ARD323-W2

0 od 5
(0)

Dahua bežični magnetni detektor ARD323-W2. Automatska temperaturna kompenzacija.Ugrađen mjerač temperature prostorije.Low battery upozorenje.Frequency hopping i dvosmjerna komunikacija sa centralom omogućuju stalnu stabilnost veze i sigurnost.. Dodatni ulaz za 1 žičnu zonu,

Dostupnost:

20

420,00 kn Dodaj u košaricu
dahua bežični alarm pir detektor ard 1232-W2

Dahua bežični detektor pokreta ARD1233-W2

0 od 5
(0)


Dahua bežični detektor pokreta ARD1233-W2. Pet Immunity funkcija.Automatska temperaturna kompenzacija.podešavanje osjetljivosti u 3 razine.Ugrađen mjerač temperature prostorije.Low battery upozorenje.Frequency hopping i dvosmjerna komunikacija sa centralom omogućuju stalnu stabilnost veze i sigurnost.

Dostupnost:

15

560,00 kn Dodaj u košaricu
dahua bežična alarma sirena ARA 13-W2

Dahua vanjska bežična alarmna sirena ARA13 -W2

0 od 5
(0)

Dahua bežična alarmna sirena ARA13 -W2

Dostupnost:

15

1.015,00 kn Dodaj u košaricu
bežični alarm dahua pojačalo signala DHI-ARA43-W2 glavna

Dahua pojačalo/repeater dometa signala bežični alarm DHI-ARA43-W2

0 od 5
(0)

Dahua pojačalo/repeater dometa signala bežični alarm DHI-ARA43-W2

Dostupnost:

10

1.075,00 kn Dodaj u košaricu
dahua bežini alarm komplet dahua hrvatska urbani ritam

Dahua Bežični alarm START KIT ART-ARC3000H-03-W2(868) LAN + WIFI

0 od 5
(0)

Dahua Bežični alarmni START KIT ART-ARC3000H-03-W2(868). Ugrađen IP komunikator LAN + WIFI. Kapacitet  do 150 bežičnih detektora ,6 sirena i 64 daljisnka upravljača .Jednostavno programiranje i uputreba putem mobilne aplikacije . Integracija sa sustavom video nadzora i portafona- sve u jednoj mobilnoj aplikaciji.Dovsmjerna komunikacija sa 128 bitnom enkripcijom.U kompletu Alarmni HUB, detektor pokreta,magnetni detektor i daljiski upravljač.

Šifra artikla: N/A
Dostupnost:

nije dostupno

Pročitaj više
BEŽIČNI ALARM DAHUA Daljinski upravljač ARA24-W2

Dahua bežični daljinski upravljač ARA24-W2

0 od 5
(0)

Dahua bežični daljinski upravljač ARA24-W2

Šifra artikla: N/A
Dostupnost:

nije dostupno

Pročitaj više
BEŽIČNI ALARM DAHUA unutarnja sirena ARA-12-W2

Dahua unutarnja bežična sirena ARA12-W2

0 od 5
(0)

Dahua unutarnja bežična sirena ARA12-W2

Šifra artikla: N/A
Dostupnost:

nije dostupno

Pročitaj više
dahua bežini alarm komplet dahua hrvatska urbani ritam

Dahua Bežični alarm START KIT ART-ARC3000H-03-GW2(868) LAN + WIFI + GSM

0 od 5
(0)

Dahua Bežični alarmni START KIT ART-ARC3000H-03-GW2(868). Ugrađen IP komunikator LAN + WIFI. Ugrađen GSM modul. Kapacitet  do 150 bežičnih detektora ,6 sirena i 64 daljisnka upravljača .Jednostavno programiranje i uputreba putem mobilne aplikacije . Integracija sa sustavom video nadzora i portafona- sve u jednoj mobilnoj aplikaciji.Dovsmjerna komunikacija sa 128 bitnom enkripcijom.U kompletu Alarmni HUB, detektor pokreta,magnetni detektor i daljiski upravljač.

Šifra artikla: N/A
Dostupnost:

nije dostupno

Pročitaj više
dahua tipkovnica za bežični alarm ARKT0T-W2

Dahua bežična tipkovnica alarma ARK30T-W2

0 od 5
(0)

Dahua bežična tipkovnica alarma ARK30T-W2. Arm/Disarm putem šifre ili RFID kartice Ugrađen Buzzer. Low baterry upozorenje. Dvosmjerna RF komunikacija.LED indikator statusa.Ugrađen mjerač temperature prostora.Ugrađen mjerač jačine sinala radi pronalađenje najbolje pozicije za smještaj.

Šifra artikla: N/A
Dostupnost:

nije dostupno

Pročitaj više
dahua alarmni sustav senzor proširenja ARM 310

Dahua Wireless input expander ARM310-W2

0 od 5
(0)

Dahua Wireless input expander ARM310-W2. Omogućava spajanje žičnih detektora te pretvaranje u bežičnu zonu, Ugrađen mjerač temperatue okoline.6  modova rada : intrusion, medical, fire, emergency, gas, and tamper. Detekcija noskog napona baterije. Dvosmjerna128 BIT kriptirana komunikacija sa centralom.

Šifra artikla: N/A
Dostupnost:

nije dostupno

Pročitaj više
BEŽIČNI ALARM DAHUA MAGNET ard323-W2

Dahua bežični magnetni detektor ARD323-W2

0 od 5
(0)

Dahua bežični magnetni detektor ARD323-W2. Automatska temperaturna kompenzacija.Ugrađen mjerač temperature prostorije.Low battery upozorenje.Frequency hopping i dvosmjerna komunikacija sa centralom omogućuju stalnu stabilnost veze i sigurnost.. Dodatni ulaz za 1 žičnu zonu,

Šifra artikla: DAHUA-PP210
Dostupnost:

20

420,00 kn Dodaj u košaricu
dahua bežični alarm pir detektor ard 1232-W2

Dahua bežični detektor pokreta ARD1233-W2

0 od 5
(0)


Dahua bežični detektor pokreta ARD1233-W2. Pet Immunity funkcija.Automatska temperaturna kompenzacija.podešavanje osjetljivosti u 3 razine.Ugrađen mjerač temperature prostorije.Low battery upozorenje.Frequency hopping i dvosmjerna komunikacija sa centralom omogućuju stalnu stabilnost veze i sigurnost.

Šifra artikla: DAHUA-PP100
Dostupnost:

15

560,00 kn Dodaj u košaricu
dahua bežična alarma sirena ARA 13-W2

Dahua vanjska bežična alarmna sirena ARA13 -W2

0 od 5
(0)

Dahua bežična alarmna sirena ARA13 -W2

Šifra artikla: DAHUA-PP900
Dostupnost:

15

1.015,00 kn Dodaj u košaricu
bežični alarm dahua pojačalo signala DHI-ARA43-W2 glavna

Dahua pojačalo/repeater dometa signala bežični alarm DHI-ARA43-W2

0 od 5
(0)

Dahua pojačalo/repeater dometa signala bežični alarm DHI-ARA43-W2

Šifra artikla: DAHUA-PP800
Dostupnost:

10

1.075,00 kn Dodaj u košaricu
dahua bežini alarm komplet dahua hrvatska urbani ritam

Dahua Bežični alarm START KIT ART-ARC3000H-03-W2(868) LAN + WIFI

0 od 5
(0)

Dahua Bežični alarmni START KIT ART-ARC3000H-03-W2(868). Ugrađen IP komunikator LAN + WIFI. Kapacitet  do 150 bežičnih detektora ,6 sirena i 64 daljisnka upravljača .Jednostavno programiranje i uputreba putem mobilne aplikacije . Integracija sa sustavom video nadzora i portafona- sve u jednoj mobilnoj aplikaciji.Dovsmjerna komunikacija sa 128 bitnom enkripcijom.U kompletu Alarmni HUB, detektor pokreta,magnetni detektor i daljiski upravljač.

dahua bežini alarm komplet dahua hrvatska urbani ritam

Dahua Bežični alarm START KIT ART-ARC3000H-03-GW2(868) LAN + WIFI + GSM

0 od 5
(0)

Dahua Bežični alarmni START KIT ART-ARC3000H-03-GW2(868). Ugrađen IP komunikator LAN + WIFI. Ugrađen GSM modul. Kapacitet  do 150 bežičnih detektora ,6 sirena i 64 daljisnka upravljača .Jednostavno programiranje i uputreba putem mobilne aplikacije . Integracija sa sustavom video nadzora i portafona- sve u jednoj mobilnoj aplikaciji.Dovsmjerna komunikacija sa 128 bitnom enkripcijom.U kompletu Alarmni HUB, detektor pokreta,magnetni detektor i daljiski upravljač.

dahua tipkovnica za bežični alarm ARKT0T-W2

Dahua bežična tipkovnica alarma ARK30T-W2

0 od 5
(0)

Dahua bežična tipkovnica alarma ARK30T-W2. Arm/Disarm putem šifre ili RFID kartice Ugrađen Buzzer. Low baterry upozorenje. Dvosmjerna RF komunikacija.LED indikator statusa.Ugrađen mjerač temperature prostora.Ugrađen mjerač jačine sinala radi pronalađenje najbolje pozicije za smještaj.

dahua alarmni sustav senzor proširenja ARM 310

Dahua Wireless input expander ARM310-W2

0 od 5
(0)

Dahua Wireless input expander ARM310-W2. Omogućava spajanje žičnih detektora te pretvaranje u bežičnu zonu, Ugrađen mjerač temperatue okoline.6  modova rada : intrusion, medical, fire, emergency, gas, and tamper. Detekcija noskog napona baterije. Dvosmjerna128 BIT kriptirana komunikacija sa centralom.

BEŽIČNI ALARM DAHUA MAGNET ard323-W2

Dahua bežični magnetni detektor ARD323-W2

0 od 5
(0)

Dahua bežični magnetni detektor ARD323-W2. Automatska temperaturna kompenzacija.Ugrađen mjerač temperature prostorije.Low battery upozorenje.Frequency hopping i dvosmjerna komunikacija sa centralom omogućuju stalnu stabilnost veze i sigurnost.. Dodatni ulaz za 1 žičnu zonu,

420,00 kn Dodaj u košaricu
dahua bežični alarm pir detektor ard 1232-W2

Dahua bežični detektor pokreta ARD1233-W2

0 od 5
(0)


Dahua bežični detektor pokreta ARD1233-W2. Pet Immunity funkcija.Automatska temperaturna kompenzacija.podešavanje osjetljivosti u 3 razine.Ugrađen mjerač temperature prostorije.Low battery upozorenje.Frequency hopping i dvosmjerna komunikacija sa centralom omogućuju stalnu stabilnost veze i sigurnost.

560,00 kn Dodaj u košaricu
dahua bežična alarma sirena ARA 13-W2

Dahua vanjska bežična alarmna sirena ARA13 -W2

0 od 5
(0)

Dahua bežična alarmna sirena ARA13 -W2

1.015,00 kn Dodaj u košaricu
bežični alarm dahua pojačalo signala DHI-ARA43-W2 glavna

Dahua pojačalo/repeater dometa signala bežični alarm DHI-ARA43-W2

0 od 5
(0)

Dahua pojačalo/repeater dometa signala bežični alarm DHI-ARA43-W2

1.075,00 kn Dodaj u košaricu
dahua bežini alarm komplet dahua hrvatska urbani ritam

Dahua Bežični alarm START KIT ART-ARC3000H-03-W2(868) LAN + WIFI

0 od 5
(0)
Šifra artikla: N/A

Dahua Bežični alarmni START KIT ART-ARC3000H-03-W2(868). Ugrađen IP komunikator LAN + WIFI. Kapacitet  do 150 bežičnih detektora ,6 sirena i 64 daljisnka upravljača .Jednostavno programiranje i uputreba putem mobilne aplikacije . Integracija sa sustavom video nadzora i portafona- sve u jednoj mobilnoj aplikaciji.Dovsmjerna komunikacija sa 128 bitnom enkripcijom.U kompletu Alarmni HUB, detektor pokreta,magnetni detektor i daljiski upravljač.

Pročitaj više
BEŽIČNI ALARM DAHUA Daljinski upravljač ARA24-W2

Dahua bežični daljinski upravljač ARA24-W2

0 od 5
(0)
Šifra artikla: N/A

Dahua bežični daljinski upravljač ARA24-W2

Pročitaj više
BEŽIČNI ALARM DAHUA unutarnja sirena ARA-12-W2

Dahua unutarnja bežična sirena ARA12-W2

0 od 5
(0)
Šifra artikla: N/A

Dahua unutarnja bežična sirena ARA12-W2

Pročitaj više
dahua bežini alarm komplet dahua hrvatska urbani ritam

Dahua Bežični alarm START KIT ART-ARC3000H-03-GW2(868) LAN + WIFI + GSM

0 od 5
(0)
Šifra artikla: N/A

Dahua Bežični alarmni START KIT ART-ARC3000H-03-GW2(868). Ugrađen IP komunikator LAN + WIFI. Ugrađen GSM modul. Kapacitet  do 150 bežičnih detektora ,6 sirena i 64 daljisnka upravljača .Jednostavno programiranje i uputreba putem mobilne aplikacije . Integracija sa sustavom video nadzora i portafona- sve u jednoj mobilnoj aplikaciji.Dovsmjerna komunikacija sa 128 bitnom enkripcijom.U kompletu Alarmni HUB, detektor pokreta,magnetni detektor i daljiski upravljač.

Pročitaj više
dahua tipkovnica za bežični alarm ARKT0T-W2

Dahua bežična tipkovnica alarma ARK30T-W2

0 od 5
(0)
Šifra artikla: N/A

Dahua bežična tipkovnica alarma ARK30T-W2. Arm/Disarm putem šifre ili RFID kartice Ugrađen Buzzer. Low baterry upozorenje. Dvosmjerna RF komunikacija.LED indikator statusa.Ugrađen mjerač temperature prostora.Ugrađen mjerač jačine sinala radi pronalađenje najbolje pozicije za smještaj.

Pročitaj više
dahua alarmni sustav senzor proširenja ARM 310

Dahua Wireless input expander ARM310-W2

0 od 5
(0)
Šifra artikla: N/A

Dahua Wireless input expander ARM310-W2. Omogućava spajanje žičnih detektora te pretvaranje u bežičnu zonu, Ugrađen mjerač temperatue okoline.6  modova rada : intrusion, medical, fire, emergency, gas, and tamper. Detekcija noskog napona baterije. Dvosmjerna128 BIT kriptirana komunikacija sa centralom.

Pročitaj više
BEŽIČNI ALARM DAHUA MAGNET ard323-W2 420,00 kn

Dahua bežični magnetni detektor ARD323-W2

0 od 5
(0)
Šifra artikla: DAHUA-PP210

Dahua bežični magnetni detektor ARD323-W2. Automatska temperaturna kompenzacija.Ugrađen mjerač temperature prostorije.Low battery upozorenje.Frequency hopping i dvosmjerna komunikacija sa centralom omogućuju stalnu stabilnost veze i sigurnost.. Dodatni ulaz za 1 žičnu zonu,

Dodaj u košaricu
dahua bežični alarm pir detektor ard 1232-W2 560,00 kn

Dahua bežični detektor pokreta ARD1233-W2

0 od 5
(0)
Šifra artikla: DAHUA-PP100


Dahua bežični detektor pokreta ARD1233-W2. Pet Immunity funkcija.Automatska temperaturna kompenzacija.podešavanje osjetljivosti u 3 razine.Ugrađen mjerač temperature prostorije.Low battery upozorenje.Frequency hopping i dvosmjerna komunikacija sa centralom omogućuju stalnu stabilnost veze i sigurnost.

Dodaj u košaricu
dahua bežična alarma sirena ARA 13-W2 1.015,00 kn

Dahua vanjska bežična alarmna sirena ARA13 -W2

0 od 5
(0)
Šifra artikla: DAHUA-PP900

Dahua bežična alarmna sirena ARA13 -W2

Dodaj u košaricu
bežični alarm dahua pojačalo signala DHI-ARA43-W2 glavna 1.075,00 kn

Dahua pojačalo/repeater dometa signala bežični alarm DHI-ARA43-W2

0 od 5
(0)
Šifra artikla: DAHUA-PP800

Dahua pojačalo/repeater dometa signala bežični alarm DHI-ARA43-W2

Dodaj u košaricu

Prikazuje se svih 10 rezultata


American Express Visa MasterCard Maestro Diners Club International MasterCard® SecureCode™ Verified By Visa WSpay™ - Web Studio payment gateway